Rosa de Foc

La Rosa de Foc és el sobrenom que rebé la ciutat de Barcelona arran dels fets de la Setmana Tràgica (1909). Al llarg dels darrers anys, s’han tornat a viure moments com els d’aleshores, que fan que la ciutat recuperi de nou el seu sobrenom.